Cài đặt

Hướng dẫn cài đặt tiện ích hút khách vào website của bạn

Để cài đặt hutkhach vào website của bạn. Trước tiên bạn cần đăng ký 1 tài khoản, nếu bạn đã đăng ký tài khoản của hệ thống 3f thì bạn có thể bỏ qua bước này

Bạn có thể đăng nhập nhanh bằng tài khoản Google (Gmail) hoặc bấm vào nút đăng ký để tạo một tài khoản mới

Sau khi đăng ký tài khoản thành công. Bạn bấm vào thêm website để thêm website của bạn vào

Sau khi bấm vào thêm website, một cửa sổ xuất hiện

Bạn điền tên miền website của bạn vào

Sau đó hệ thống sẽ cho bạn 1 đoạn mã, bạn sẽ gắn đoạn mã vào website trong thẻ <body></body>

Trường hợp bạn sử dụng Tag Manager:

Truy cập vào Tag Manager, vào mục quản lý domain của bạn. Tại menu Tags

Bạn chọn NEW

Sau đó tại Tag Config bạn chọn Custom HTML

Bạn copy đoạn mã từ hutkhach và dán vào mục Custom HTML vừa mới chọn.

Nhớ check Support documment.write

Sau đó mục Triggering bạn chọn All Page

Bạn save lại và publish là hoàn tất.

Trường hợp bạn sử dụng Wordpress

Bạn truy cập vào mục Appeareance (Giao Diện)

Sau đó chọn Widgets

Chọn Custom HTML (HTML Tùy chỉnh) widget và đán doạn code từ hutkhach vào Custom HTML

Save lại và hoàn tất cài đặt.

Last updated