Liên hệ nhanh

Thêm nhiều phương thức liên lạc vào website của bạn

Tiện ích này giúp thêm nhiều phương thức liên lạc vào website của bạn

Để thêm tiện ích vào website, từ hutkhach bạn chọn

Sau đó, bạn chọn tiện ích: Liên hệ nhanh

Tiếp tục, bạn chọn giao diện bạn ưng ý

Sau đó bạn thêm nội dung cho từng mục liên hệ bạn chọn

Cuối cùng, bấm kích hoạt để sử dụng tiện ích

Last updated