HÚT KHÁCH
Search
K

Smart Banner

Thêm banner quảng cáo, promotion vào website của bạn
Thêm banner quảng cáo, promotion vào website của bạn
Để sử dụng tiện ích, từ hutkhach bạn chọn
Sau đó bạn chọn tiện ích: Smart Banner
Tiếp tục, bạn sẽ chọn mẫu banner phù hợp với website của bạn
Tiếp tục bạn có thể cấu hình banner
Sau khi cấu hình bạn bấm Kích hoạt để sử dụng tiện ích
Last modified 2yr ago