Nút gọi điện thoại

Thêm icon hoặc nút gọi điện thoại nhanh vào website

Nút gọi điện thoại là tiện ích giúp khách hàng liên hệ với bạn nhanh chóng thông qua một nút bấm trôi theo website

Tiện ích phù hợp với:

  • Các website bán hàng: chẳng hạn website bất động sản hay bán xe hơi

  • Website doanh nghiệp, giới thiệu công ty

Để cài đặt nút gọi điện thoại, từ hutkhach bạn chọn

Sau đó bạn chọn tiện ích: Nút gọi điện thoại

Tiếp tục, bạn chọn giao điện muốn sử dụng

Cuối cùng, bạn cấu hình cho nút

Sau đó bấm hoàn tất, bạn sẽ thấy nút gọi điện thoại hiển thị trên website của bạn

Last updated