Social Button

Tiện ích chia sẻ mạng xã hội

Giúp chia sẻ website của bạn lên mạng xã hội nhanh chóng, thu được nhiều khách và visitor hơn

Để thêm tiện ích vào website, từ hutkhach bạn chọn

Sau đó bạn chọn

Tiếp tục bạn chọn giao diện bạn muốn

Chọn tiếp các mạng xã hội bạn muốn hiển thị

Cuối cùng, bạn cấu hình cách hiển thị và vị trí của tiện ích

Kết thức bằng cách bấm kích hoạt để sử dụng tiện ích

Last updated