Bài viết liên quan

Tiện ích hiển thị bài viết liên quan, kích thích người dùng tương tác vào website của bạn

Tiện ích hiển thị bài viết liên quan, kích thích người dùng tương tác vào website của bạn

Khi kích hoạt hoàn tất, tiện ích sẽ hiển thị tại 1 góc của website

Tiện ích này phù hợp với các website:

  • Bán hàng

  • Tin tức

  • Blog

  • Website chia sẻ kinh nghiệm ...

Cài đặt tiện ích bài viết liên quan

Để cài đặt tiện ích này, tại trang Tiện ích bạn chọn

Sau đó bạn chọn mẫu phù hợp với website của bạn

Hiện tại bạn có thể chọn mẫu sáng (hoặc tối). Sau khi chọn bạn có thể tùy chỉnh lại mẫu

Nếu bạn không muốn hiệu chỉnh gì, chỉ cần bấm vào nút: Kích hoạt là có thể sử dụng công cụ này

Chú ý: tiện ích bài viết liên quan có báo cáo riêng là mục:

Last updated