HÚT KHÁCH
Search
K

Live Chat

Live chat là tiện ích đặc biệt, giúp bạn có thể chat hỗ trợ khách hàng
Để sử dụng Live Chat, bạn bấm vào icon
Trong trường hợp bạn có nhiều website, bhớ chọn đúng website
Tại màn hình live chat, bạn sẽ thấy nhiều tác vụ liên quan đến hỗ trợ khách hàng
Menu bên trái là danh sách các cuộc hội thoại (chat)
Mục chính giữa là thông tin cuộc chat (hội thoại)
Mục bên phải là thông tin CRM của khách hàng
Bạn có thể thay đổi trạng thái khách hàng
Hoặc thông tin: Emal, Tên, Số điện thoại của khách
Trong trường hợp bạn có nhiều nhân viên chăm sóc, bạn có thể gán cuộc hội thoại cho nhân viên mong muốn