HÚT KHÁCH
Search
K
Comment on page

Báo cáo

Báo cáo hoạt động của website và các tiện ích tích hợp
Để truy cập báo cáo, bạn bấm vào menu
Bạn sẽ thấy thông tin báo cáo
Bạn có thể điều chỉnh thời gian để xem báo cáo
Các thông tin báo cáo gồm:
Tổng quan về tiện ích và khách truy cập
Các thông tin chính bao gồm:
  • Pageview: tổng số trang được xem
  • Click: số lượng bấm vào tiện ích
  • Share: số lượng người dùng bấm và chia sẻ website (tiện ích Social Share phải được kích hoạt)
  • Bài liên quan: số lượng người dùng bấm vào tiện ích bài viết liên quan
  • Lead: số người bấm và để lại thông tin hoặc Chat với bạn
Chú ý rằng hệ thống hutkhach tính pageview có thể khác với Google Analytics tính pageview.
Tiếp tới là báo cáo truy cập theo ngày
Tiếp tới là thiết bị, mạng, và nhà cung cấp mạng
Tiếp tới là báo cáo quốc gia
Và tỉnh (thành phố) truy cập
Thông tin báo cáo truy cập quốc gia, và tỉnh thành dựa theo IP của khách hàng nên có thể có sai số vo với Google Analytics