Báo cáo

Báo cáo hoạt động của website và các tiện ích tích hợp

Để truy cập báo cáo, bạn bấm vào menu

Bạn sẽ thấy thông tin báo cáo

Bạn có thể điều chỉnh thời gian để xem báo cáo

Các thông tin báo cáo gồm:

Tổng quan về tiện ích và khách truy cập

Các thông tin chính bao gồm:

  • Pageview: tổng số trang được xem

  • Click: số lượng bấm vào tiện ích

  • Share: số lượng người dùng bấm và chia sẻ website (tiện ích Social Share phải được kích hoạt)

  • Bài liên quan: số lượng người dùng bấm vào tiện ích bài viết liên quan

  • Lead: số người bấm và để lại thông tin hoặc Chat với bạn

Chú ý rằng hệ thống hutkhach tính pageview có thể khác với Google Analytics tính pageview.

Tiếp tới là báo cáo truy cập theo ngày

Tiếp tới là thiết bị, mạng, và nhà cung cấp mạng

Tiếp tới là báo cáo quốc gia

Và tỉnh (thành phố) truy cập

Thông tin báo cáo truy cập quốc gia, và tỉnh thành dựa theo IP của khách hàng nên có thể có sai số vo với Google Analytics

Last updated