Khách đang mua hàng

Tiện ích thể hiện thông tin khách đang mua sản phẩm, kích thích giao dịch trên website

Tiện ích khách đang mua hàng giúp kích thích khách hàng, nhất là trong các đợt khuyến mãi

Tiện ích thể hiện:

  • Tên khách đang mua sản phẩm

  • Sản phẩm đang mua

  • Vị trí khách mua hàng ...

Để sử dụng tiện ích từ hutkhach bạn chọn

Sau đó chọn tiện ích: Khách đang mua hàng

Sau đó bạn sẽ chọn giao diện bạn ưng ý

Tiếp đến, bạn tiến hành tùy chỉnh thông tin hiển thị

Tùy thuộc vào nội dung chương trình của bạn mà bạn để thông tin phù hợp

Cuối cùng bạn sẽ cấu hình hiệu ứng và vị trí hiển thị của tiện ích

Bấm hoàn tất để chạy thử tiện ích ngay trên website của bạn

Last updated