Form liên hệ

Thêm form liên hệ vào website của bạn

Với hàng trăm mẫu form giúp bạn thu thập thông tin khách hàng nhanh chóng và tiện lợi hơn

Để thêm tiện ích form liên hệ, từ hutkhach.com bạn chọn

Sau đó chọn tiện ích Form liên hệ

Tiếp tục, chọn giao diện bạn cảm thấy phù hợp

Sau đó bạn có thể hiệu chỉnh giao điện và nội dung hiển thị trong form

Sau khi hoàn tất, bạn chỉ cần bấm Kích hoạt là có thể sử dụng công cụ này trên website của bạn

Last updated