Data khách

Quản lý thông tin khách hàng cung cấp qua các tiện ích: chat, form liên hệ

Để quản lý data khách hàng, bạn bấm vào menu

Hệ thống sẽ tải toàn bộ khách đã để lại thông tin

Để quản lý và ghi chú 1 khách hàng, bạn bấm vào icon

Sau đó bạn sẽ thấy thông tin và lịch sử truy cập của khách hàng

Bạn có thể thay đổi Tên, Email, Số điện thoại của khách hàng

Hoặc xem chi tiết lịch sử truy cập của khách hàng

Ngoài ra bạn có thể sử dụng menu bên trái để lọc data khách

Hoặc bấm Export để tải khách hàng về máy

Last updated