HÚT KHÁCH
Search
K

Data khách

Quản lý thông tin khách hàng cung cấp qua các tiện ích: chat, form liên hệ
Để quản lý data khách hàng, bạn bấm vào menu
Hệ thống sẽ tải toàn bộ khách đã để lại thông tin
Để quản lý và ghi chú 1 khách hàng, bạn bấm vào icon
Sau đó bạn sẽ thấy thông tin và lịch sử truy cập của khách hàng
Bạn có thể thay đổi Tên, Email, Số điện thoại của khách hàng
Hoặc xem chi tiết lịch sử truy cập của khách hàng
Ngoài ra bạn có thể sử dụng menu bên trái để lọc data khách
Hoặc bấm Export để tải khách hàng về máy
Last modified 2yr ago